Categories
News

ตรวจอาการเบื้องต้น อาการอย่างไร สงสัยต่อมลูกหมากโต?

ตรวจอาการเบื้องต้น อาการอย่างไร สงสัยต่อมลูกหมากโต? ต่อมลูกหมาก เป็นอวัยวะของระบบสืบพันธุ์เพศชาย มีลักษณะคล้ายลูกเกาลัด ทำหน้าที่ผลิตน้ำหล่อเลี้ยงอสุจิ อยู่ใต้กระเพาะปัสสาวะ และล้อมรอบท่อปัสสาวะส่วนต้น ดังนั้น เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นที่ต่อมลูกหมาก จึงมักจะทำให้มีปัญหาในการปัสสาวะ

โรคต่อมลูกหมากโตคืออะไร?
ต่อมลูกหมากโต (Benign Prostatic Hyperplasia: BPH) คือ ภาวะที่ต่อมลูกหมากมีขนาดใหญ่ขึ้นผิดปกติ จนไปบีบท่อปัสสาวะให้แคบลง ทำให้มีอาการปัสสาวะติดขัด ปัสสาวะไม่พุ่ง ปัสสาวะไม่สุด มักพบในผู้ชายอายุ 45 ปีขึ้นไป และยิ่งพบมากขึ้นตามอายุ

อาการของต่อมลูกหมากโต

ปัสสาวะไม่พุ่ง ลำปัสสาวะเล็กลง
ต้องเบ่งปัสสาวะ
ปัสสาวะสะดุด
รอนานกว่าจะเริ่มปัสสาวะออก
ปัสสาวะเสร็จแล้วรู้สึกยังปัสสาวะไม่สุด
ปัสสาวะบ่อยมากขึ้น โดยเฉพาะตอนกลางคืน
เวลาปวดปัสสาวะต้องรีบเข้าห้องน้ำทันที กลั้นปัสสาวะไม่อยู่

ต่อมลูกหมากโต หากไม่ได้รับการรักษา อาจเกิดภาวะแทรกซ้อน ดังนี้

ปัสสาวะไม่ออกฉับพลัน
ปัสสาวะเป็นเลือด
นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ
การทำงานของไตเสื่อมลง ทำให้ไตวายในที่สุด
ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
ภาวะโป่งพองของผนังกระเพาะปัสสาวะ

คุณผู้ชายควรหมั่นสังเกตตนเอง หากมีอาการปัสสาวะผิดปกติ ควรรีบปรึกษาแพทย์ชำนาญการระบบทางเดินปัสสาวะ เพื่อวินิจฉัย และรับการรักษาตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อไม่ให้มีอาการรุนแรง หรือมีภาวะแทรกซ้อนตามมาภายหลัง