Categories
News

บริการด้านอาหาร: อาหารเหมาะสำหรับ คนเป็นไทรอยด์เป็นพิษ

บริการด้านอาหาร: อาหารเหมาะสำหรับ คนเป็นไทรอยด์เป็นพิษ เราทุกคนต่างก็มีความเสี่ยงที่จะสามารถทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บหรือ อาการเจ็บป่วยได้ทั้งนั้น บางคนอาจเป็นโรคที่ไม่รุนแรงและสามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่บางคนก็อาจเป็นโรคที่มีอาการเจ็บป่วยรุนแรงที่อาจจะมีความเสี่ยงที่จะมีโรคแทรกซ้อนอื่นๆได้ จึงต้องคอยระวังในหลายเรื่องๆ เพื่อไม่ให้อาการของโรคที่เป็นอยู่กำเริบหรือรุนแรงขึ้นกว่าเดิม

Categories
News

บริการทำความสะอาด: ห้องครัวไร้คราบ ปราศจากกลิ่น

บริการทำความสะอาด: ห้องครัวไร้คราบ ปราศจากกลิ่น เพราะห้องครัวคืออีกห้องหนึ่งที่ช่วยสร้างความอบอุ่นให้กับครอบครัว การดูแลรักษาและหมั่น ทำความสะอาดห้องครัว จึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้

Categories
News

บริหารจัดการอาคาร: สีทาผนังบ้าน รวมเรื่องราวน่ารู้ก่อนตัดสินใจเลือกใช้

บริหารจัดการอาคาร: สีทาผนังบ้าน รวมเรื่องราวน่ารู้ก่อนตัดสินใจเลือกใช้ สีทาบ้าน สารพัดเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสีทาผนังบ้านภายในและสีทาผนังบ้านภายนอก พร้อมด้วยวิธีทาสีผนังบ้าน และสีทาผนังบ้านยอดนิยม เก็บไว้เป็นข้อมูลก่อนตัดสินใจเลือกค่ะ

Categories
News

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: ปัญหาซ่อม ต่อเติมครัวแล้วทรุด เกิดจากอะไร แก้ไขอย่างไร

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: ปัญหาซ่อม ต่อเติมครัวแล้วทรุด เกิดจากอะไร แก้ไขอย่างไร บ้าน ถือเป็นสถานที่สำหรับพักพิงกาย แถมยังเป็นความสุขของใครหลายคน เพราะบ้านเปรียบเสมือนครอบครัวที่ประกอบไปด้วย พ่อ แม่ ลูก เป็นต้น หากพูดถึงบ้านเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปรูปแบบก็มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น ทั้งการออกแบบ รูปทรง การเลือกใช้วัสดุก่อสร้าง แถมยังมีการนำรูปแบบบ้านชาวตะวันตกมาปรับเปลี่ยน ซึ่งมีความสวยงาม ทันสมัย เหมาะกับปัจจุบัน รูปแบบบ้านเดิมๆจึงหาดูได้ยากขึ้น